Ker težimo k uspešnosti in napredku neprestano raziskujemo in iščemo nove rešitve, ideje in izboljšave na področju delovanja nevladnih organizacij. Nove koncepte, vzorce, znanja ter metode zato iščemo izven meja Slovenije, tudi izven držav Evropske unije.