odgovornost»Dobro poraja dobro. Človečnost poraja človečnost.«

Univerzum Minerva® je družbeno odgovorna nevladna organizacija, ki se zaveda, da dobro poraja dobro in da človečnost poraja človečnost. S svojimi dobrimi deli skrbimo in prispevamo k boljši kakovosti življenja vseh nas z reševanjem družbenih, okoljskih in socialnih problemov.

Spoštujemo zakonske norme in pravila etičnega odnosa do sočloveka in širšega družbenega okolja. Enake možnosti za vse ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine so temelj našega delovanja.