Posebej spodbujamo mreženje, povezovanje in sodelovanje nevladnih izobraževalnih organizacij, preko katerega lahko v okviru mreže MINVOS člani uresničujejo svoje interese.
 
Strateško povezovanje - Grozd MINVOS
 
Za uveljavljanje in ohranjanje svojega družbenega vpliva mora NVO sektor delovati povezano in organizirano. V ta namen v mreži MNVOS izvajamo aktivnosti z namenom uresničitve ideje o vzpostavitvi poslovnega in izobraževalnega grozda MINVOS – ZNANJE ZA VSE, ki vodi v tesno sodelovanje in ustvarjanje močnih jeder v
izobraževalni sferi.
 
Vizija grozda mreže MINVOS je, da bo s svojimi člani postala mreža organizacij in posameznikov, ki bo specializirana in konkurenčna dobaviteljica celovitih rešitev na
področju izobraževanja in da bo grozd dolgoročno konkurenčnost gradil na inovativnosti, razvoju in kakovosti pri čemer želi povečati inovativnost izobraževalnega sektorja.
 
Z uvedbo grozda želimo zvišati dodano vrednost sektorja, znižati stroške, spodbujati inovacije in razvoj dobavne verige, povečati zaposlenost, privabiti investicije, iskati sredstva, komercializirati akademske raziskave in okrepiti tekmovalnost.
 

Več o Grozdu MINVOS si lahko preberete tukaj.