Za posameznike in skupine izvajamo delavnice, treninge in usposabljanja:

  • Umetnost naprednega učenja in poučevanja.
  • Treninge kritičnega mišljenja.
  • Tehnike pomnjenja in učenja.
  • Specifike poučevanja starejših in mladih.
  • Delavnice hitrega branja.
  • Jezikovne tečaje.
  • Treninge javnega nastopanja in argumentacije.
  • Svetovanje in pomoč pri različnih motnjah učenja.
  • Harmoniziranje možganskih hemisfer.
  • Preprečevanje pešanja spomina.