MINVOS znanje za vse

 

Znanje nas krepi in povezuje

 


 

  splet 

 

   

Nosilec projekta: EIC Univerzum Minerva Maribor

Konzorcijski partnerji projekta: Društvo študentov invalidov Slovenije, Zavod Zlata leta, Zavod Mladinska mreža MaMa, Zavod NEFIKS 

 
O mreži MINVOS
 

Mreža MINVOS je najštevilčnejša vseslovenska mreža nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. Mreža MINVOS je odprta za vse NVO-je , ki se na formalen ali neformalen način ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem ter za vse, ki hočejo ali želijo sodelovati. V mrežo je vključenih že 165 nevladnih organizacij. Članstvo v mreži MINVOS je brezplačno.

 

Mreža MINVOS vodi civilni dialog in nudi strokovno podporo za krepitev usposobljenosti nevladnih izobraževalnih organizacij v Sloveniji za izvajanje projektov, programov in javnih politik ter promocijo nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja posebnih javnosti o ključnih razvojnih vprašanjih in vlogi ter pomenu NVO.

 
Namen mreže MINVOS
 
Namen mreže MINVOS je povezati nevladen sektor s področja izobraževanja in usposabljanja in pripomoči k trajnostni okrepitvi le tega, ter voditi konstruktiven civilni dialog usmerjen v dobrobit nevladnega sektorja s področja izobraževanja in usposabljanja ter družbe. Z združevanjem in sodelovanjem želimo v mreži MINVOS doseči, da bo nevladni sektor na področju izobraževanja in usposabljanja s sodelovanjem na nacionalni ravni postal konstruktiven, nepogrešljiv partner državi in gospodarstvu ter, da okrepimo svojo vlogo progresivnega družbenega akterja, ki bo predstavljal pomembnejšo dopolnitev in alternativo javnemu sektorju na tem področju.
 
Aktivnosti mreže MINVOS
 
• vodimo zagovorništvo in civilni dialog

• trudimo se postati konstruktiven,nepogrešljiv partner državi in gospodarstvu

• krepimo svojo vlogo progresivnega družbenega akterja

• uveljavljamo trajne oblike so-vplivanja na odločitve v družbi

• z izobraževanjem in usposabljanjem zagotavljamo izboljšanje usposobljenosti izobraževalnih NVO

• spodbujamo mreženje, povezovanje in sodelovanje nevladnih izobraževalnih organizacij

• prispevamo k promociji NVO

• javnosti in oblastem skušamo skozi medije sporočiti in opozoriti na vseprisotnost in pomembnost učenja

 

Več o mreži MINVOS.