Namen
 
Namen vzpostavitve grozda na področju izobraževalnih NVO je nekapitalsko povezovanje izobraževalnih NVO, ki vodi k tesnemu sodelovanju in ustvarjanju močnih jeder v izobraževalni sferi. 
 
Poslanstvo 
 

Poslanstvo poslovnega izobraževalnega grozda MINVOS je članicam mreže MINVOS zagotavljati nenehen razvoj izobraževalcev in izobraževalnih programov skozi svetovanje, informiranje, podporo, sodelovanje, povezovanje, vzajemnost ter izmenjavo mnenj in izkušenj. Obenem grozd zagotavlja strokovno, spodbudno in vplivno okolje, v katerem vsaka članica uresničuje svoje lastno poslanstvo. Odprti za sodelovanje smo gradnik učeče se družbe, s čimer soustvarjamo prepoznavnost Slovenije v mednarodnem okolju.

 

Cilj
 
Cilj izobraževalnega grozda MINVOS je, da bo s svojimi članicami postala mreža organizacij in posameznikov, ki bo specializirana in konkurenčna dobaviteljica celovitih rešitev na področju izobraževanja in bo dolgoročno konkurenčnost gradil na inovativnosti, razvoju in kakovosti pri čemer želi povečati relativno nizko inovativnost izobraževalnega sektorja, kakor tudi preseči tradicionalni pristop "od zgoraj
navzdol", pri katerem raziskovalni sektor prispeva vse inovacije, medtem ko industrija pasivno čaka na priložnost, da bo prišla do kakšne taktične, kratkoročne finančne koristi. Na splošno želi grozd MINVOS ZNANJE ZA VSE zvišati dodano vrednost sektorja, znižati proizvodne stroške, spodbujati inovacije in razvoj dobavne verige, povečati zaposlenost, privabiti investicije, iskati sredstva, komercializirati akademske raziskave in okrepiti tekmovalnost.
 

Model grozda ZNANJE ZA VSE

Grozd