Trenirajte vaše možgane in rešujte vaje za izboljšanje spomina, prožnost uma in hitrejše reševanje problemov.

 

 

Pozabite pozabljivost.

 MemoHELP logotip

 

O projektu
 
Projekt MemoHELP je inovativen pilotski preventivni projekt, ki uvaja nove pristope pri reševanju problema na področju pešanja spomina oz. upadu psihofizičnih sposobnostih pri starejših ljudeh.

Trenutno se težave s pešanjem spomina pri posameznikih pričnejo reševati šele takrat, ko že lahko govorimo o demenci, torej, prepozno.

 

Projekt MemoHELP pa starejšim osebam omogoča, da s pravilnim pristopom in poznavanjem vaj za krepitev spomina, lahko dlje časa uporabljajo svoje možgane in si zmanjšajo verjetnost obolenja z demenco oz. pojav demence prestavijo na kasnejši čas.

 
Namen projekta
 
S projektom rešujemo problem pešanja spomina starostnikov, ki starejše ljudi vodi v duševne spremembe, v njihovo pasivnost in izgubo socialnih stikov ter negotovost, strah in nelagodje kar je še posebej značilno za ljudi po 65 letu. Pešanje spomina pa ne prizadene zgolj starostnika ampak tudi njegove bližnje.

Naš namen in cilj je, da bomo skozi projekt vzpodbudili zavedanje vsaj 1.000 starostnikov letno, da si lahko upočasnijo pešanje spomina z ustreznimi vajami in treningi, ki bodo razviti znotraj tega projekta.

 

Več o projektu MemoHELP.