Pred uporabo spletnih strani www.umi.si, www.patentiinznamke.si, www.memoriada.eu, www.buyknowledge.eu, www.buyknowledge.us, www.minvos.org; www.kupimznanje.si, www.memohelp.eu, in njihovih spletnih podstrani (v nadaljevanju tega besedila spletne strani) natančno preberite to pravno obvestilo.

Dostop do spletne strani in njena uporaba sta podvržena določbam tega pravnega obvestila in določbam zakonov in drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Uporaba spletnih strani s strani uporabnika spletnih strani se šteje za izjavo, da je uporabnik spletnih strani seznanjen s tem pravnim obvestilom in se strinja z njegovo vsebino. Če se z navedenim ne strinjate, takoj zapustite to spletno stran.

Spletna stran in njena celotna vsebina, vključno s celotnim tekstom in slikami, je v izključni lasti Evropskega inovacijskega centra Univerzum Minerva izobraževalno razvojni zavod Maribor (v nadaljevanju EIC Univerzum Minerva Maribor) in je avtorsko pravno zaščitena s strani EIC Univerzum Minerva Maribor oziroma druge osebe, vključno z vsemi pridržanimi pravicami, če ni drugače določeno.

Vsebine spletnih strani so informativnega značaja in jih ni mogoče šteti za obliko pravnega ali kakršnegakoli drugega nasveta s strani njihovega imetnika.

EIC Univerzum Minerva Maribor pravno ali drugače strokovno svetuje zgolj na podlagi individualno izdelane ponudbe, pisno potrjene s strani naročnika. Kakršnakoli druga oblika, ustne ali pisne komunikacije s stranko, se ne šteje za pravni ali drug strokovni nasvet, in EIC Univerzum Minerva Maribor zanjo ne odgovarja.

To stran uporabljate na vašo lastno odgovornost. EIC Univerzum Minerva Maribor ali katerakoli druga oseba, udeležena pri nastajanju ali nudenju te spletne strani, ne odgovarjajo za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno ali drugačno škodo.

Uporaba kakršnekoli vsebine s te spletne strani je prepovedana brez izrecnega pisnega dovoljenja EIC Univerzum Minerva Maribor. Prepovedano je distribuiranje, spreminjanje, preslikavanje, izdajanje, licenciranje ali prodajanje teh vsebin na kakršenkoli način brez izrecnega pisnega soglasja EIC Univerzum Minerva. Uporaba spletnih strani v nasprotju s tem pravnim obvestilom je predmet kazenske in odškodninske odgovornosti.

EIC Univerzum Minerva Maribor bo podatke, posredovane in prejete s strani uporabnikov spletnih strani, varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V Mariboru; 15. februar 2013

EIC Univerzum Minerva Maribor
DIREKTOR

Mag. Peter COKAN, mag. prav., dipl. inž. str., inž. str.