"Znanju dajemo vrednost."

Univerzum Minerva izvaja storitve na področju:

urjenja uma, mreženja  in intelektualne lastnine in prenosa tehnologije.

Na področju urjenja uma izvajamo sledeča izobraževanja:

 • Tutoring in inštrukcije;
 • Jezikovni tečaji;
 • Trening umetnost učenja;
 • Trening kritičnega mišljenja;
 • Učenje z miselnimi vzorci;
 • Trening javnega nastopanja in argumentacije;
 • Kamp za nadarjene;
 • Umetnost vodenja in delegiranja;
 • Umetnost strateškega načrtovanje;
 • Trening hitrega branja;
 • Napredno poučevanje z uporabo naprednih tehnik pomnjenja in učenja;
 • Specifike poučevanja starejših;
 • Marketing izobraževalnih storitev;
 • Doseganje kakovosti v izobraževanju;
 • Napredno poučevanje z uporabo veščin kritičnega mišljenja;
 • Specifike poučevanja mladih;
 • Praktična uporaba e-izobraževanja in urednikovanje spletnih strani izobraževalnih organizacij;
 • Vzpodbujanje kreativnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti;
 • Uporaba e-participacije v izobraževalnih NVO;
 • Razvoj izobraževalnih storitev in produktov;
 • Mediacija v vzgoji in izobraževanju;
 • Napredno poučevanje z uporabo tehnik nevrolingističega programiranja;
 • Vpeljava sistema kakovosti v organizacijo.
 • Poslovni bonton;
 • Tehnike pogajanj;
 • Tehnike odličnega vodenja;
 • Uspešen poslovni načrt: hitra pot do veščega poslovnega načrtovanja;
 • Kako pridobiti in obdržati kupce;
 • Učinkovita izraba časa;
 • Družbena odgovornost podjetij.

Na področju mreženja izvajamo naslednje storitve:

 • Svetovanje;
 • Vpeljava sistema kakovostno izobraževanje v organizaciji;
 • Doseganje učinkovite organizacije;
 • Procesi vplivanja na zakonodajo.

Na področju intelektualne lastnine in prenosa tehnologije izvajamo naslednje storitve:

 • Zaščitita blagovnih in storitvenih znamk, geografskih označb,
 • Zaščitita modelov, patentov v Slovenijo kot v tujini
 • Svetovanje s področja zaščite intelektualne lastnine;
 • Pripravo aktov za vašo organizacijo s področja izumov iz delovnega razmerja;
 • Pripravo aktov in akcij za povečanje inovativnosti v vašem podjetju;
 • Poizvedovanje in sledenje glede zaščite intelektualne lastnine;
 • Pripravo licenčnih pogodb;
 • Svetovanje pri pogajanju za nakup ali prodajo intelektualne lastnine;
 • Cenitve intelektualne lastnine;
 • Prenos tehnologij;
 • Svetovanje in pomoč pri razvoju novih izdelkov ter storitev;
 • Izobraževanja s področja intelektualne lastnine in prenosa tehnologij.