Delavnica bo potekala v treh sklopih po pet šolskih ur, skupno 15 šolskih ur.

Termini:  2. 11. 2015, 9.11.2015 in 16.11.2015, med 16.00 in 20.00 uro v Mariboru.

Na treningu bodo udeleženci:

•          Premagovali običajne omejitve in težave pri branju.

•          Spoznali različne tehnike branja.

•          Se naučili brati 2 do 3 krat hitreje (vsaj 300 prebranih besed na minuto).

•          Se naučili izboljšati razumevanje prebranega.

•          Znali prilagajati stil branja posameznim tekstom (knjiga, časopis, rokopis,...).

•          Spoznali tekmovalne discipline hitrega branja

•          Urili tekmovalno hitro branje.

•          Testirali svoje branje in uporabo različnih tehnik branja.

Prijavite se lahko TUKAJ.

Vsebina izobraževalne delavnice:

•          Tehnike branja.

•          Praktični napotki ter nasveti za hitro branje.

•          Vaje za uspešnejše branje.

•          Strategije za razvijanje razumevanja.

•          Tehnike memoriranja.

•          Odpravljanje ostankov glasnega branja.

•          Pospeševanje gibanja oči in odpravljanje regresivnih gibov.

•          Širjenje bralnega polja.

•          Tekmovanje v hitrem branju.

Metode in oblike dela

Poudarek na delavnicah je na medsebojnem komuniciranju in usvajanju znanj predvsem v obliki praktičnega, pa tudi teoretičnega učenja. Delavnice so pripravljene na način, ki omogoča nenehno aktivno sodelovanje udeležencev, kar preprečuje upad koncentracije. 

Predavatelji med izvedbo delavnic, glede na skupino ter njene sposobnosti, vključujejo vaje za razgibavanje. Vključeno je individualno in skupinsko delo. Delavnica je razgibana, od udeležencev zahteva veliko aktivnega sodelovanja. Uporabljajo se posebni učni pristopi, ki omogočajo hitro branje. Bralne tehnike so usklajene z zahtevami Svetovne miselne organizacije.

Cena:

  • MemoŠOLA: 180 EUR na posameznika oziroma 1.200 EUR za usposabljanje kolektiva oz. staršev ali učencev/dijakov, za sklop treh delavnic (max 20 oseb).
  • Zunanji interesenti: 900 EUR na posameznika oziroma 2.700 EUR za usposabljanje kolektiva oz. staršev ali učencev/dijakov, za sklop treh delavnic (max 20 oseb).