Povezujemo

Povezujemo NVO sektor, gospodarstvo in javno upravo.

Izvajamo:

 • Svetovanja s področja mreženja in grozdenja.
 • Ukrepe za doseganje učinkovite organizacije.
 • Procese vplivanja na zakonodajo.
 • Vpeljavo sistemov kakovosti v organizacije.
 • Organizacijo dogodkov.
 • Akcije z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu mreženja in povezovanja
 • Krepitev podpornega okolja za delovanje NVO.
 • Zagotavljanje koristnih informacij za podjetnost.
 • Pravno svetovanje.
 • Izdelava elaboratov ter pravnih mnenj.
 • Dejavnost stikov z javnostjo.
 • Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Poučujemo

Za posameznike in skupine izvajamo delavnice, treninge in usposabljanja:

 • Umetnost naprednega učenja in poučevanja.
 • Treninge kritičnega mišljenja.
 • Tehnike pomnjenja in učenja.
 • Specifike poučevanja starejših in mladih.
 • Delavnice hitrega branja.
 • Jezikovne tečaje.
 • Treninge javnega nastopanja in argumentacije.
 • Svetovanje in pomoč pri različnih motnjah učenja.
 • Harmoniziranje možganskih hemisfer.
 • Preprečevanje pešanja spomina.