MemoHELP

Trenirajte vaše možgane in rešujte vaje za izboljšanje spomina, prožnost uma in hitrejše reševanje problemov.

 

 

Pozabite pozabljivost.

 MemoHELP logotip

 

O projektu
 
Projekt MemoHELP je inovativen pilotski preventivni projekt, ki uvaja nove pristope pri reševanju problema na področju pešanja spomina oz. upadu psihofizičnih sposobnostih pri starejših ljudeh.

Trenutno se težave s pešanjem spomina pri posameznikih pričnejo reševati šele takrat, ko že lahko govorimo o demenci, torej, prepozno.

 

Projekt MemoHELP pa starejšim osebam omogoča, da s pravilnim pristopom in poznavanjem vaj za krepitev spomina, lahko dlje časa uporabljajo svoje možgane in si zmanjšajo verjetnost obolenja z demenco oz. pojav demence prestavijo na kasnejši čas.

 
Namen projekta
 
S projektom rešujemo problem pešanja spomina starostnikov, ki starejše ljudi vodi v duševne spremembe, v njihovo pasivnost in izgubo socialnih stikov ter negotovost, strah in nelagodje kar je še posebej značilno za ljudi po 65 letu. Pešanje spomina pa ne prizadene zgolj starostnika ampak tudi njegove bližnje.

Naš namen in cilj je, da bomo skozi projekt vzpodbudili zavedanje vsaj 1.000 starostnikov letno, da si lahko upočasnijo pešanje spomina z ustreznimi vajami in treningi, ki bodo razviti znotraj tega projekta.

 

Več o projektu MemoHELP.

Reference

 DOGODEK FINANCER UTRINKI
 MemoHELP delavnice Švicarsko – slovenski projekt je podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.   Delavnica Ljubljana
Projekt MINVOS RS Ministrstvo za notranje zadeve logo MINVOS_-_VSI
 Memoriada Projekt je razvit s pomočjo nacionalnega sveta miselnih športov.  dsc 0270
Licenčni seminar MemoHELP Maribor Švicarsko – slovenski projekt je podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.  MemoHELP slika
Delavnica Z učinkovitim pomnjenjem do službe  Delavnica v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2013, financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  tvu2013
Noč - moč neformalnega V okviru projekta MINVOS, sofinancira Ministrstvo za notranje zadeve RS. Projekt delno sofinancira Evropska unija, Evropski socialni sklad. Noč -_moč
     

Mreža MINVOS

MINVOS znanje za vse

 

Znanje nas krepi in povezuje

 


 

  splet 

 

   

Nosilec projekta: EIC Univerzum Minerva Maribor

Konzorcijski partnerji projekta: Društvo študentov invalidov Slovenije, Zavod Zlata leta, Zavod Mladinska mreža MaMa, Zavod NEFIKS 

 
O mreži MINVOS
 

Mreža MINVOS je najštevilčnejša vseslovenska mreža nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. Mreža MINVOS je odprta za vse NVO-je , ki se na formalen ali neformalen način ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem ter za vse, ki hočejo ali želijo sodelovati. V mrežo je vključenih že 165 nevladnih organizacij. Članstvo v mreži MINVOS je brezplačno.

 

Mreža MINVOS vodi civilni dialog in nudi strokovno podporo za krepitev usposobljenosti nevladnih izobraževalnih organizacij v Sloveniji za izvajanje projektov, programov in javnih politik ter promocijo nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja posebnih javnosti o ključnih razvojnih vprašanjih in vlogi ter pomenu NVO.

 
Namen mreže MINVOS
 
Namen mreže MINVOS je povezati nevladen sektor s področja izobraževanja in usposabljanja in pripomoči k trajnostni okrepitvi le tega, ter voditi konstruktiven civilni dialog usmerjen v dobrobit nevladnega sektorja s področja izobraževanja in usposabljanja ter družbe. Z združevanjem in sodelovanjem želimo v mreži MINVOS doseči, da bo nevladni sektor na področju izobraževanja in usposabljanja s sodelovanjem na nacionalni ravni postal konstruktiven, nepogrešljiv partner državi in gospodarstvu ter, da okrepimo svojo vlogo progresivnega družbenega akterja, ki bo predstavljal pomembnejšo dopolnitev in alternativo javnemu sektorju na tem področju.
 
Aktivnosti mreže MINVOS
 
• vodimo zagovorništvo in civilni dialog

• trudimo se postati konstruktiven,nepogrešljiv partner državi in gospodarstvu

• krepimo svojo vlogo progresivnega družbenega akterja

• uveljavljamo trajne oblike so-vplivanja na odločitve v družbi

• z izobraževanjem in usposabljanjem zagotavljamo izboljšanje usposobljenosti izobraževalnih NVO

• spodbujamo mreženje, povezovanje in sodelovanje nevladnih izobraževalnih organizacij

• prispevamo k promociji NVO

• javnosti in oblastem skušamo skozi medije sporočiti in opozoriti na vseprisotnost in pomembnost učenja

 

Več o mreži MINVOS.